Culturals

La caníbal culturals té com a objectiu generar projectes propis i en col·laboració així com oferir la seva experiència per coordinar, produir o conceptualitzar projectes d’altres entitats o institucions públiques.

Fem conceptualització, comissariat, redacció de textos crítics, documentació i recerca, coordinació i producció, serveis editorials, planificació i assessoria. I ho fem des de la cooperació, la crítica cultural, la transformació social, la sensibilitat, la perspectiva feminista i el coneixement situat. Entenem la cultura des d’una perspectiva popular i no elitista.

Som tres professionals de la producció cultural amb entre 15 i 20 anys d’experiència consolidada en gestió i producció de programes públics, projectes expositius, editorials i educatius. Cadascuna aporta diferents visions i recull sensibilitats i experiències que es complementen, per això optem per compartir les tasques de forma horitzontal.

Oferim serveis complets i diversos. La nostra trajectòria i coneixença dels agents culturals ens permeten presentar propostes als diferents programadors, i la nostra experiència ens permet adaptar els projectes i pressupostos a la particularitat de cada institució. La nostra estructura cooperativa, que aplica bones pràctiques laborals, permet a les institucions col·laborar sense precaritzar i enfortint el nostre teixit cultural.

Pensem que hi ha agents habitualment excloses de la cultura, tant institucional com de mercat, per raons de sexe, raça, classe i altres exclusions que produeixen els sistemes de representació. Aquestes veus i continguts tenen una poderosa base social que no està sent atesa pel teixit cultural. Amb els nostres continguts i xarxes de col·laboracions volem respondre a aquesta necessitat de generar nous relats socials.

Videopresentació >>