Informació sobre suport institucional i finançament:
La caníbal SCCL és una cooperativa de treball associat sense afany de lucre tal com figura als seus estatuts. No es reparteixen beneficis sobre els comptes anuals a les sòcies, qualsevol excedent de final d'exercici es destina a compensar pèrdues, fer fons de reserva, fons de formació, intercooperació o inversió en projectes culturals. Les sòcies només poden percebre remuneracions per la feina desenvolupada.
Els càrrecs electes de la cooperativa, com ara els del consell rector, tampoc no reben cap remuneració per aquestes tasques més enllà del seu salari.
logo BCN Cultura
Durant l'any 2020, La caníbal SCCL ha rebut una subvenció per a paliar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 (modalitat A-2, comerç cultural) als projectes del sector cultural de la ciutat de Barcelona de l'ICUB,per al projecte "Pla de xoc" un total de 4.529,62 euros.
logo BCN Cultura
Durant l'any 2020, La caníbal SCCL ha rebut una subvenció per a paliar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 (modalitat B-2, recerca) als projectes del sector cultural de la ciutat de Barcelona de l'ICUB, per al projecte de Plataforma digital: Ràdio la caníbal,per un total de 6.754,22 euros.
logo BCN Cultura
Durant l'any 2020, La caníbal SCCL ha rebut un suport de l'ICUB pel seu programa sociocultural per un total de 2.500 euros.
logo BCN Cultura
Durant l'any 2019, La caníbal SCCL ha rebut un suport de l'ICUB pel seu programa sociocultural per un total de 3.000 euros.
logo BCN Cultura
Durant l'any 2018, La caníbal SCCL ha rebut un suport de l'ICUB pel seu programa sociocultural per un total de 4.000 euros.
Durant l'any 2018, La caníbal SCCL ha rebut, com a representant de l'agrupació d'entitats impulsores de la xarxa CooPoblet (Associació Xarxa 210, Espai ambiental SCCL, La caníbal SCCL, Nisata SCCL, Pla Comunitari Sagrada Família) una subvenció pel projecte CooPoblet del pla d'enfortiment de l'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona,per un total de 7.500 euros.
logo BCN Cultura
Durant l'any 2017, La caníbal SCCL ha rebut un suport de l'ICUB pel seu programa sociocultural per un total de 3.500 euros, i un suport adicional de l'Ajuntament per a les activitats formatives en col·laboració amb Afroféminas per un total de 1.000 euros.
logo BCN Cultura
Durant l'any 2016, La caníbal SCCL ha rebut un suport de l'ICUB pel seu programa sociocultural per un total de 3.000 euros.
logo acciķ solidāria contra l'atur logo fundaciķ seira
Per a la seva fundació a l'any 2014, La caníbal SCCL va rebre un prèstec d'Acció Solidària Contra l'Atur i Fundació Seira per un total de 10.000 euros.