Política de tractament de dades:

Si alguna vegada vols deixar-nos les teves dades personals, aquesta és la informació.
>català

El 25 de maig de 2018 entra en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques i al tractament de les seves dades personals.


La caníbal SCCL respecta les teves dades, les fa servir exclusivament per la finalitat acordada i no les comparteix ni ven a terceres persones o empreses.

En qualsevol moment pots demanar modificacions o esborrat de les teves dades per les següents vies:

* e-mail a info@lacanibal.net

* teléfon a 930087605

* presencialment a La caníbal SCCL; C. Nàpols, 314. 08025 Barcelona

La caníbal SCCL només fa servir dades de nom i contacte de les clients/usuàries per aquestes dues modalitats/finalitats, cadascuna corresponent a una base de dades diferent:

- suscripció a butlletí e-mail: Rebre el butlletí setmanal d'activitats socioculturals de La caníbal SCCL i avisos sobre festius, vacances, canvis d'horari.

- fitxa de client: Rebre avisos per e-mail o telèfon comunicant l'arribada a llibreria dels llibres encarregats a La caníbal SCCL per la client. Rebre pressupostos encarregats per la client, factures de les compres de la client.

Els llistats de dades, tant de suscripció a butlletí com de fitxa de client, estàn guardades a un equipament hardware propi.

>castellano

El 25 de mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas y al tratamiento de sus datos personales.

La caníbal SCCL respeta tus datos, las usa exclusivamente para la finalidad acordada y no los comparte ni vende a terceras personas o empresas.

En cualquier momento puedes pedir modificación o borrado de tus datos por las siguientes vías:

* e-mail a info@lacanibal.net

* teléfono a 930087605

* presencialmente en La canibal SCCL, C. Nàpols 314; 08025 Barcelona

La caníbal SCCL sólo utiliza datos de nombre y contacto de las clientes/usuarias para estas dos modalidades/finalidades, cada una correspondiente con una base de datos diferente:

- suscripción al boletín e-mail: Recibir el boletín semanal de actividades socio-culturales de La caníbal SCCL y avisos sobre festivos, vacaciones y cambios de horario.

- ficha de cliente: Recibir avisos por e-mail o teléfono comunicando la llegada a librería de los libros encargados por la cliente. Recibir presupuestos encargados por la cliente, facturas de las compras de la cliente.

Las listas de datos, tanto de suscripción a boletín como de ficha de cliente, están guardadas en un equipo hardware propio.

Contacta'ns amb qualsevol dubte!