Dimarts d’històries. Herstory #4

Juny 2021

Mary Stevenson Cassatt. Impressions d’una sufragista

Recorrerem la vida d’una de las grans artistes de l’impressionisme i la fascinant història del tombant de segle XIX al XX i els canvis de paradigma que el creuen. Les grans exposicions internacionals, el naixement del mercat de l’art tal com l’hem entès fins ara i les primeres pedres de l’activisme, des del sufragisme a la defensa dels drets dels homosexuals i l’antiracisme.

Coproduït amb l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa. També podeu escoltar aquest podcast al canal de Youtube de l’EAT.

Programa complet de “Dimarts d’històries. Podcasts il·lustrats” en pdf.

Comparteix

Crèdits (per ordre d’aparició)

Guió i conducció: Amanda Cuesta
Música: Lili Boulanger, Les Sirènes

Bibliografia:
Yadira Calvo Fajardo, La aritmética del patriarcado, Bellaterra (2016)
Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer, Akal (2014)

Pollock, Griselda, Mary Cassatt. Pintora impresionista, Vola (2020)
Maria Bastarós i Nacho M. Segarra, Herstory: una historia ilustrada de las mujeres, Lumen (2020)
Isabel Media, Olympe de Gouges. La libertad como bandera, Izana editores (2015)
Amanda Cuesta (ed), Capital!, CASM (2006)
Nacho Moreno Segarra, Ladronas victorianas. Cleptomanía y género en el orgien de los grandes almacenes, Antipersona (2017)